All about ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, Repeated Measures MANOVA, Repeated Measures MANCOVA

Untuk membicarakan MANOVA, kita perlu membahas ANOVA terlebih dahulu. Demikian pula MANCOVA, dapat dibahas setelah membahas ANCOVA. Keempat teknik digunakan apabila data diambil pada satu titik waktu (single cross-sectional design). Apabila bertujuan memeriksa perkembangan suatu variabel sebelum dan setelah perlakuan, kita menggunakan repeated measures ANOVA, repeated measures ANCOVA, repeated measures MANOVA dan repeated measures MANCOVA …. Read more